Vytvořte fakturu

ANEX PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.06.2016
Basic information
Obchodní název ANEX PLUS
IČO 31407544
TIN 2020822100
DIČ SK2020822100
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANEX PLUS
Žilinská 1
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 751 €
Zisk -45 653 €
Kapitál 1 442 439 €
Vlastní kapitál 331 304 €
Date of updating data: 23.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,385,164
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,385,164
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 55,621
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,436
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 34,199
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 145
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,710
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,424,600
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 285,651
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 42,489
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 42,489
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 288,815
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45,653
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,138,949
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 575
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,138,374
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,767
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,182
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,124,425
Date of updating data: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 5,751
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,750
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 50,226
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,809
C. Služby (účtová skupina 51) 17,676
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,201
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 24,732
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,808
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -44,475
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,735
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 218
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 218
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -218
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -44,693
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -45,653
Date of updating data: 23.06.2016
Date of updating data: 23.06.2016