Vytvořte fakturu

M.T.K. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M.T.K.
IČO 31407617
TIN 2020309060
DIČ SK2020309060
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.T.K.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 330 157 €
Zisk 119 756 €
Vlastní kapitál 7 334 726 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252731330, +421252731331
Mobile(y) +421901770701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,366,994
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,295,141
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,295,141
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,439,840
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,691,084
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 778
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 163,439
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,048,185
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,911,754
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 312,605
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,313
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,292
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 11,826,818
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,235
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 765,096
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 136,431
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,659
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 132,772
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,668
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,495
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 17,173
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,366,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,477,957
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,555,069
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,555,069
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 355,507
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 355,507
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,447,625
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,447,625
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 119,756
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,863,586
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 832
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 832
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,645,234
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,604,756
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,525,274
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,482
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,336
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,142
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,217,520
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 25,451
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 25,451
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,330,157
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,239,634
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,523
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,135,090
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 100,840
D. Služby (účtová skupina 51) 413,849
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 328,276
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 283,265
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 42,216
4. Sociální náklady (527, 528) 2,795
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,740
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 248,315
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 248,315
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3,234
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,304
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 195,067
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 724,945
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227,720
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 227,720
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 225,875
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,845
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 299,897
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 180,435
2. Ostatní náklady (562A) 180,435
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,482
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 115,980
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72,177
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 122,890
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,134
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,134
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 119,756
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407617 TIN: 2020309060 DIČ: SK2020309060
 • Sídlo: M.T.K., Lazaretská 12, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tilmar Hansen Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko 15.06.2005
  Delf Stüven Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko 29.11.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 996 € (0%) Viedeň 1070 Rakúsko
  MTK BRAPRA Asset GmbH 3 554 073 € (100%) Viedeň 1070 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2015Noví spoločníci:
   MTK BRAPRA Asset GmbH Mariahilfer Strasse 62 Viedeň 1070 Rakúska republika
   14.04.2015Zrušeny spoločníci:
   MTK Immobilienentwicklung GmbH Mariahilfer Strasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúska republika
   18.09.2008Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   17.09.2008Zrušené sidlo:
   Vysoká 26 Bratislava 811 06
   26.05.2007Noví spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Mariahilfer Strasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúsko
   MTK Immobilienentwicklung GmbH Mariahilfer Strasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúska republika
   25.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Mariahilferstrasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúsko
   06.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Delf Stüven Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 29.11.2005
   16.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Tilmar Hansen Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.06.2005
   15.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eugen Klimo Kollárovo nám. 18 Bratislava 811 06
   13.07.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa nehnuteľností s poskytovaním služieb - obstarávateľská činnosť
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich najmenej piatim vozidlám patriacim iným osobám než majiteľovi, prípadne nájomcovi nehnuteľností
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Mariahilferstrasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúsko
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Favoritenstrasse 103 Viedeň A-1100 Rakúsko
   04.11.2002Nové sidlo:
   Vysoká 26 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Eugen Klimo Kollárovo nám. 18 Bratislava 811 06
   03.11.2002Zrušené sidlo:
   Obchodná 58 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   01.03.2001Nové sidlo:
   Obchodná 58 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Favoritenstrasse 103 Viedeň A-1100 Rakúsko
   28.02.2001Zrušené sidlo:
   Kollárovo nám. 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   M.T.K. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárovo nám. 19 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava