Vytvořte fakturu

PRÍSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRÍSTAV
IČO 31407625
TIN 2020844012
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRÍSTAV
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 200 €
Zisk 54 €
Kapitál 1 377 604 €
Vlastní kapitál 1 359 683 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,323,869
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,320,914
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,320,914
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,320,914
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,955
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,955
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,926
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,323,870
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,317,620
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 385,049
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 385,049
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 38,505
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 38,505
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 848,200
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 848,200
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 45,812
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 45,812
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,250
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,250
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 95
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,675
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,200
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,200
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 568
D. Služby (účtová skupina 51) 568
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 632
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 632
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 99
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 534
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4299454.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407625 TIN: 2020844012
 • Sídlo: PRÍSTAV, Tomášikova 30, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrej Kestler Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 13.02.2015
  Mgr. Miriam Krošláková Hviezdoslavov 189 Hviezdoslavov 930 41 13.02.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  OMNIA HOLDING, SE 385 050 € (100%) Praha 110 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2015Noví spoločníci:
   OMNIA HOLDING, SE Václavské náměstí 802/56 Praha 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrej Kestler Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.02.2015
   Mgr. Miriam Krošláková Hviezdoslavov 189 Hviezdoslavov 930 41 Vznik funkcie: 13.02.2015
   03.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Palič Krajinská 24 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Palič Krajinská cesta 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 03.09.2002
   08.01.2003Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. František Palič Krajinská 24 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Palič Krajinská cesta 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 03.09.2002
   07.01.2003Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Palič Krajinská 24 Svätý Jur 900 21
   Ing. Pavol Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava 811 05 Skončenie funkcie: 03.09.2002
   14.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. František Palič Krajinská 24 Svätý Jur 900 21
   13.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kestler Sklenárová 8 Bratislava 821 09
   21.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kestler Sklenárová 8 Bratislava 821 09
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   PRÍSTAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykladanie a nakladanie tovarov všetkého druhu
   prevádzkovanie skladov pre tovar rôzneho druhu a služby s tým spojené v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava 811 05 Skončenie funkcie: 03.09.2002