Vytvořte fakturu

EASTRON C.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název EASTRON C.C.
Stav Zničeno
IČO 31407650
TIN 2020308631
DIČ SK2020308631
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EASTRON C.C.
Poštová 3
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 863 881 €
Zisk 99 863 €
Kapitál 2 447 142 €
Vlastní kapitál 1 129 460 €
Kontaktní informace
Email kubinova@crescogroup.sk
Telefon(y) 0220864321
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,195,587
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,250,190
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 107,891
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,155
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,023
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 95,713
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,142,299
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 114,211
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 2,028,088
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,938,984
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,545,841
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 289,339
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,339
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 146,718
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 207
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,109,577
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 393,143
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 975
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 392,168
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,413
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,413
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,195,587
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,789,659
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,012
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,012
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 2,134,830
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 2,134,830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,535,315
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,587,502
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -52,187
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,863
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,405,928
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 143
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 143
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,405,785
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,190,474
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,190,474
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,928
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,383
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180,000
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 126,923
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,863,881
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 126,922
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 292
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,736,667
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,821,121
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 942
D. Služby (účtová skupina 51) 62,237
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 917
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,150
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,748,875
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,760
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,743
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,393,535
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 3,308,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,254
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,254
XII. Kurzové zisky (663) 78,281
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,310,057
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,309,767
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 290
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 83,478
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 126,238
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,375
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,375
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,863
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017
 • IČO :31407650 TIN: 2020308631 DIČ: SK2020308631
 • Sídlo: EASTRON C.C., Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2017Zrušené obchodné meno:
   EASTRON C.C. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   01.12.2007Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   EASTRON C.C. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným