Vytvořte fakturu

TAD INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TAD INVEST
IČO 31407706
TIN 2020363664
DIČ SK2020363664
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TAD INVEST
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 710 €
Zisk 156 381 €
Kontaktní informace
Email tad@tad.sk
Telefon(y) 0254641417, 0254641418, 0254641419
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 688,268
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,185
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,185
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 32,863
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 475,262
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 37,588
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 234,157
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 203,517
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,163,530
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 680,890
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,200
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,838
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,257
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 471,214
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 156,381
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 482,640
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,937
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480,595
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 76,040
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,839
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,276
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 399,440
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 108
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 49,710
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 49,338
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 372
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,316
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,044
C. Služby (účtová skupina 51) 12,855
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 28,563
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,491
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 338
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,394
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,439
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 154,006
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 145,385
X. Úrokové výnosy (662) 8,621
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 57
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 57
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 153,949
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 157,343
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 156,381
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015