Vytvořte fakturu

ALFA /đ/ STUDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALFA /đ/ STUDIO
IČO 31407749
TIN 2020307707
DIČ SK2020307707
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFA /đ/ STUDIO
Štefánikova 14
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 487 €
Zisk -642 €
Kapitál 112 562 €
Vlastní kapitál -32 006 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252451124, 0903232188
Mobile(y) 0903232188
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 111,984
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,984
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 107,578
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 106,348
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,348
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 266
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 964
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,406
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -465
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,871
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111,984
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,648
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 649
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 649
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -39,294
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,973
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -55,267
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -642
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,320
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 58
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 58
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 143,262
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 142,396
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,396
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 860
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,312
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,312
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,487
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,487
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,487
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,793
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 181
D. Služby (účtová skupina 51) 2,457
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -306
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -151
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 337
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 337
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -336
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -642
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -642
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407749 TIN: 2020307707 DIČ: SK2020307707
 • Sídlo: ALFA /đ/ STUDIO, Štefánikova 14, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslava Koller Za Sokolovňou 3 Bratislava 811 04 27.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., 0 € (0%) Viedeň Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.10.1998Noví spoločníci:
   MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., Grungasse 16 Viedeň Rakúska republika
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., Grungasse 16 Viedeň Rakúska republika
   27.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Koller Za Sokolovňou 3 Bratislava 811 04
   26.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Jung Mánesovo nám 3 Bratislava 851 01
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   ALFA /đ/ STUDIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   príprava a spracovanie reprodukčných podkladov pre tlač
   zhotovovanie grafických podkladov na počítači
   reklamná činnosť
   prevádzka kopírovacej služby (copy-shop)
   Noví spoločníci:
   MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., Grungasse 16 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Jung Mánesovo nám 3 Bratislava 851 01