Vytvořte fakturu

KOMKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOMKA
IČO 31407790
TIN 2020897164
Datum vytvoření 19 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMKA
Púpavova 65
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 559 €
Zisk 1 088 €
Kapitál 52 864 €
Vlastní kapitál 50 221 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 50,911
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,110
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,110
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,110
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,801
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,603
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,083
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,083
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -480
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,198
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,203
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,995
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,911
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,634
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 674
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 674
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 40,574
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,994
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -420
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,088
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 277
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 277
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 52,143
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,559
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,059
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,431
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,414
D. Služby (účtová skupina 51) 15,141
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,599
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,680
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 919
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,128
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,945
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,583
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 22,583
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,143
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 60
2. Ostatní náklady (562A) 60
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 24,083
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,560
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,568
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,088
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3905360.tif
Date of updating data: 25.06.2015