Vytvořte fakturu

CAIFA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CAIFA
IČO 31407862
TIN 2020308983
DIČ SK2020308983
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CAIFA
Stará Vajnorská 17
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 457 606 €
Zisk 36 090 €
Kapitál 625 879 €
Vlastní kapitál 255 934 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244455884, 0903215918
Mobile(y) 0903215918
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 136,489
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 136,489
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,302
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 491,568
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,179
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 628,057
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 292,024
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 248,963
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 36,090
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 336,033
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 327,013
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,656
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,680
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,586
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 297,091
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,020
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 457,606
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 457,606
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 407,583
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 308,445
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,215
C. Služby (účtová skupina 51) 21,767
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 35,032
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,894
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 25,863
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,367
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 50,023
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 121,179
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,755
M. Úrokové náklady (562) 2,992
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 763
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,754
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 46,269
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,179
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 36,090
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407862 TIN: 2020308983 DIČ: SK2020308983
 • Sídlo: CAIFA, Stará Vajnorská 17, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zhi Guang Chen 3 320 € (50%) Bratislava 821 07
  Qiao Li Chen 3 320 € (50%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Wei Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.09.2008
   Junda Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.05.2010
   31.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mei Wang Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.05.2010
   18.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Zongying Yang Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 19.09.2008
   07.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Wei Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07
   Zongying Yang Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Mei Wang Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.05.2010
   Junda Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.05.2010
   20.11.2009Noví spoločníci:
   Zhi Guang Chen Píniová 14367/19 Bratislava 821 07
   Qiao Li Chen Píniová 14367/19 Bratislava 821 07
   Wei Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Zhi Guang Chen Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Qiao Li Chen Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Wei Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.09.2008
   19.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Qiao Li Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06
   Zhi Guang Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06
   Wei Lin Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Qiao Li Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Zhi Guang Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Wei Lin Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 19.09.2008
   08.10.2008Noví spoločníci:
   Wei Lin Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01
   Zongying Yang Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   Wei Lin Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 19.09.2008
   Zongying Yang Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 19.09.2008
   27.04.2004Noví spoločníci:
   Qiao Li Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06
   Zhi Guang Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Qiao Li Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Zhi Guang Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.12.1995
   26.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhirong Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 5064/26 Bratislava
   Wu Jianqin Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhirong Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 5064/26 Bratislava
   Wu Jianqin Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   25.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   24.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Bodrocká 5047/6 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava
   24.10.2000Noví spoločníci:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Bodrocká 5047/6 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava
   23.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Chen Qiaoli Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Chen Qiaoli Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozmonautická 3230/7 Bratislava
   16.12.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 02
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Višňová 4 Bratislava 831 01
   15.01.1999Nové sidlo:
   Višňová 4 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Chen Qiaoli Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhirong Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 5064/26 Bratislava
   Wu Jianqin Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Nový štatutárny orgán:
   Chen Qiaoli Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozmonautická 3230/7 Bratislava
   Chen Zhirong Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 5064/26 Bratislava
   Wu Jianqin Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   14.01.1999Zrušené sidlo:
   Dobrovského 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   09.02.1998Noví spoločníci:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   08.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Wu Jianqin nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Qiaioli nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Zhirong Šalviova 877/63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Wu Jianqin nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Qiaioli nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Zhirong Šalviova 877/63 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   CAIFA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovského 1 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodov
   Noví spoločníci:
   Wu Jianqin nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Qiaioli nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Šalviova 877/63 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wu Jianqin nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Qiaioli nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Šalviova 877/63 Bratislava