Vytvořte fakturu

P & I - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P & I
IČO 31407889
TIN 2020870478
DIČ SK2020870478
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P & I
Mlynské Nivy 56
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 218 €
Zisk -13 162 €
Kapitál 4 119 €
Vlastní kapitál -11 739 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903412346
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 914
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 914
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 914
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,074
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,161
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,637
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,988
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,523
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,000
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,162
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,511
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,449
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,299
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,431
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,019
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 700
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,062
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 54,218
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37,838
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,380
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 65,803
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 30,903
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,055
C. Služby (účtová skupina 51) 12,355
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,548
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 419
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 999
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,105
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 419
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,585
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,905
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 617
M. Úrokové náklady (562) 221
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 396
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -617
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,202
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,162
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407889 TIN: 2020870478 DIČ: SK2020870478
 • Sídlo: P & I, Mlynské Nivy 56, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07 18.12.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Drobena 13 280 € (100%) Hornádska 6 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.05.2000Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   22.05.2000Zrušené sidlo:
   Vajnorská 93 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Bohuš Bottyan Bošaniho 1804/5 Bratislava
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohuš Bottyan Bošaniho 1804/5 Bratislava
   03.03.1997Noví spoločníci:
   Bohuš Bottyan Bošaniho 1804/5 Bratislava
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuš Bottyan Bošaniho 1804/5 Bratislava
   02.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Majtán Za Sokolovňou 5 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Majtán Za Sokolovňou 5 Bratislava 811 04
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   P & I, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 93 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
   poradenská činnosť v oblasti motorových vozidiel a náhradných dielov
   opravárenská činnosť mechanických častí automobilov
   diagnostika a nastavovanie spaľovacích motorov
   Noví spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Majtán Za Sokolovňou 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Majtán Za Sokolovňou 5 Bratislava 811 04