Vytvořte fakturu

STRAUBYT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STRAUBYT
IČO 31407927
TIN 2020355128
DIČ SK2020355128
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRAUBYT
Polereckého 2
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 503 955 €
Zisk 23 749 €
Kapitál 111 803 €
Vlastní kapitál 70 808 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263815064, 0263830960
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,270
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,270
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,270
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 113,762
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,158
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,211
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75,592
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 129,032
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,557
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 63,836
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,749
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,475
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,805
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,264
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,207
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,236
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,998
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 823
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,406
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 503,955
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,202
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 475,808
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 2,548
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,397
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 472,713
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 12,591
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 236,345
C. Služby (účtová skupina 51) 63,867
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 145,889
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 969
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,935
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,117
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,242
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 187,755
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 15,009
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 15,005
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 15,454
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 15,000
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 454
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -445
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 30,797
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,048
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,749
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015