Vytvořte fakturu

F-PLAN BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F-PLAN BRATISLAVA
IČO 31407935
TIN 2020326737
DIČ SK2020326737
Datum vytvoření 20 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F-PLAN BRATISLAVA
Koceľova 9
82479
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 64 776 €
Zisk -5 475 €
Kapitál 15 201 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255566493, 0255646192, 0255646193
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,296
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,340
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,340
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 60
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,280
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,821
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,162
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,100
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,100
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,062
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,659
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 428
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,231
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 135
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 135
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,797
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,241
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,926
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -70,167
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,475
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,499
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 62
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 62
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,726
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 617
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 617
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,397
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,148
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,564
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,711
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,711
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 64,776
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 64,776
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 64,776
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,199
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,194
D. Služby (účtová skupina 51) 13,428
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 54,060
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,538
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,327
4. Sociální náklady (527, 528) 1,195
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 517
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 517
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,423
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,154
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,515
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,475
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407935 TIN: 2020326737 DIČ: SK2020326737
 • Sídlo: F-PLAN BRATISLAVA, Koceľova 9, 82479, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Ižof Pekníkova 1 Bratislava 841 02 27.05.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  F-PLAN Verwaltung Gmbh 33 194 € (100%) 516 74 Wiehl, HBR 2512 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Ižof Pekníkova 1 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.05.2004
   18.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Greppelová Lipová 9 Bratislava 811 02
   26.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Helena Greppelová Lipová 9 Bratislava 811 02
   25.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mrlák Romanova 42 Bratislava 851 02
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   F-PLAN BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 824 79
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kresličské práce
   Noví spoločníci:
   F-PLAN Verwaltung Gmbh Bechstr. 24 516 74 Wiehl, HBR 2512 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Mrlák Romanova 42 Bratislava 851 02