Vytvořte fakturu

Bytový podnik, mestský podnik Malacky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Bytový podnik, mestský podnik Malacky
Stav Zničeno
IČO 31408591
Datum vytvoření 01 Leden 1992
Company category Obecný podnik
Sídlo Bytový podnik, mestský podnik Malacky
Mierové nám. 2545/53
Malacky
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31408591
 • Sídlo: Bytový podnik, mestský podnik Malacky, Mierové nám. 2545/53, Malacky
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.02.1995Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik, mestský podnik Malacky
   Zrušené sidlo:
   Mierové nám. 2545/53 Malacky
   Zrušeny predmety činnosti:
   preberať nové komunálne domy a byty s príslušnou technickou vybavenosťou v mestách okresu Bratislava-vidiek do správy
   udržovať a prevádzkovať zverený bytový fond, vč. strojného zariadenia a vybavenia domov
   zabezpečovať prevádzku, opravy a údržbu tepelných zariadení pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovať správu, údržbu, opravy vč. výmeny konštrukčných prvkov bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať pre užívateľov bytového fondu služby spojené s užívaním bytov podľa platných predpisov
   vykonávať z vlastných voľných kapacít drobné opravy pre užívateľov na ich náklad za úhradu
   v rámci daných vlastných možností poskytovať služby v rozsahu predmetu činnosti pre obyvateľstvo a organizácie na ich náklad za úhradu
   zabezpečovať v rámci vymedzeného predmetu činnosti tiež nevyhnutné práce havarijného charakteru, nutné v dôležitom obecnom záujme
   združovať prostriedky a voľné kapacity v rámci zabezpečovania úloh na úseku bytového hospodárstva, rozvoja výrobno-technického potenciálu podniku a jeho ekonomicko-so- ciálneho rozvoja
   zabezpečovať v spolupráci s MsÚ, prípadne užívateľmi rekonštrukciu, modernizáciu a adaptáciu domového a bytového fondu podľa kapacitných a finančných možností
   spolupracovať s MsÚ, domovými komisiami a dôverníkmi pre rozvoj účasti užívateľov bytov a nebytových priestorov na správe a údržbe bytového anbe a nebytového fondu
   pranie a chemické čistenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   dpt. Ján Čierny Pribinova 36 Malacky
   03.04.1992Nové predmety činnosti:
   pranie a chemické čistenie
   01.01.1992Nové obchodné meno:
   Bytový podnik, mestský podnik Malacky
   Nové sidlo:
   Mierové nám. 2545/53 Malacky
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   preberať nové komunálne domy a byty s príslušnou technickou vybavenosťou v mestách okresu Bratislava-vidiek do správy
   udržovať a prevádzkovať zverený bytový fond, vč. strojného zariadenia a vybavenia domov
   zabezpečovať prevádzku, opravy a údržbu tepelných zariadení pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovať správu, údržbu, opravy vč. výmeny konštrukčných prvkov bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať pre užívateľov bytového fondu služby spojené s užívaním bytov podľa platných predpisov
   vykonávať z vlastných voľných kapacít drobné opravy pre užívateľov na ich náklad za úhradu
   v rámci daných vlastných možností poskytovať služby v rozsahu predmetu činnosti pre obyvateľstvo a organizácie na ich náklad za úhradu
   zabezpečovať v rámci vymedzeného predmetu činnosti tiež nevyhnutné práce havarijného charakteru, nutné v dôležitom obecnom záujme
   združovať prostriedky a voľné kapacity v rámci zabezpečovania úloh na úseku bytového hospodárstva, rozvoja výrobno-technického potenciálu podniku a jeho ekonomicko-so- ciálneho rozvoja
   zabezpečovať v spolupráci s MsÚ, prípadne užívateľmi rekonštrukciu, modernizáciu a adaptáciu domového a bytového fondu podľa kapacitných a finančných možností
   spolupracovať s MsÚ, domovými komisiami a dôverníkmi pre rozvoj účasti užívateľov bytov a nebytových priestorov na správe a údržbe bytového anbe a nebytového fondu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   dpt. Ján Čierny Pribinova 36 Malacky