Vytvořte fakturu

J a H - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J a H
IČO 31408923
TIN 2020356998
DIČ SK2020356998
Datum vytvoření 27 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J a H
Oslobodenia 2890
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 340 581 €
Zisk -128 227 €
Kapitál 970 456 €
Vlastní kapitál -872 456 €
Kontaktní informace
Email motelm@centrum.sk
Telefon(y) 0347723161, 034772 3161, 0347724383, 0347724385, 0347741105
Mobile(y) 0903390245
Fax(y) 0347724385
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 848,639
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 829,736
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 829,736
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 111,872
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 652,199
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 65,665
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,903
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,766
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,766
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,384
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,384
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,384
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,753
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,755
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,998
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 848,639
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,000,739
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 529,468
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,435,118
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,435,118
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -128,283
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,849,378
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 21
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,848,491
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,612
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,612
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,445,826
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,482
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,006
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,883
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 377,682
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 866
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 866
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 340,581
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 49,797
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 222,259
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 65,709
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,483
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 463,456
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 27,450
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 138,447
D. Služby (účtová skupina 51) 88,538
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 101,651
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 71,786
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,165
4. Sociální náklady (527, 528) 4,700
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,111
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 102,100
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 102,100
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 159
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -122,875
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,330
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -138
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -138
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,254
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,282
2. Ostatní náklady (562A) 1,282
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,972
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,392
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -127,267
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -128,227
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31408923 TIN: 2020356998 DIČ: SK2020356998
 • Sídlo: J a H, Oslobodenia 2890, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 27 Únor 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky 27.02.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Jurica 33 194 € (100%) Hviezdoslavova 62 Malacky
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.04.2015Nové sidlo:
   Oslobodenia 2890 Malacky 901 01
   01.04.2015Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavova 62 Malacky 901 01
   14.05.2009Noví spoločníci:
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky 901 01
   13.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   15.06.2006Nové predmety činnosti:
   výkon poľovného práva, produkcia diviny, poľovnícka turistika
   obhospodarovanie a výkon práv účelového poľovného revíru vrátane organizovania odstrelu zveri domácimi i zahraničnými poplatkovými hosťami
   10.10.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie solárií
   14.06.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   18.01.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   13.12.1993Noví spoločníci:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   12.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   31.08.1992Nové predmety činnosti:
   zmenáreň
   balenie potravinárskeho tovaru
   obchodná činnosť a zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   30.08.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Bujnovský gen. Svobodu 38 Malacky
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   Ivan Šamulka Bernolákova 9 Malacky
   27.02.1992Nové obchodné meno:
   J a H s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 62 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení verejného stravovania a ubytovania
   sprostredkovanie obchodu - rozličný spotrebný a športový tovar
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Bujnovský gen. Svobodu 38 Malacky
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   Ivan Šamulka Bernolákova 9 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok