Vytvořte fakturu

New Gardens - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název New Gardens
IČO 31409199
TIN 2020359176
Datum vytvoření 05 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo New Gardens
Nové záhrady I./11
82105
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 3 275 €
Vlastní kapitál -4 882 €
Kontaktní informace
Email info@newgardens.sk
Telefon(y) 0917627666, 0248235320
Mobile(y) 0917627666
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,275
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,019
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,275
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,362
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 70
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,952
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,637
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 102
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,535
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,728
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 807
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015