Vytvořte fakturu

DAD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAD
IČO 31409687
TIN 2020359154
DIČ SK2020359154
Datum vytvoření 16 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAD
Štúrova 1
90203
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 172 367 €
Zisk -9 995 €
Kapitál 166 791 €
Vlastní kapitál 69 057 €
Kontaktní informace
Email dad@dadsro.sk
webové stránky http://www.dadsro.sk
Telefon(y) +421336413525, +421336413535
Mobile(y) +421903717785
Fax(y) 0336422455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 156,413
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 31,857
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,857
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,888
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,105
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,691
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,173
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,482
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 106,731
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 106,648
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,492
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,433
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,433
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,259
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 729
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,530
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,074
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,074
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 156,413
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 59,062
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,126
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,126
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 60,292
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 60,292
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,995
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,351
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 573
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 573
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 39,169
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,453
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,573
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,573
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,459
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,276
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,087
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,596
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 462
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,400
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,400
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,756
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 172,367
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 172,367
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 126,629
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,738
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,551
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 78,169
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,644
D. Služby (účtová skupina 51) 17,751
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,004
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,757
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,066
4. Sociální náklady (527, 528) 1,181
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,070
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,467
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,467
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,446
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,184
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,803
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,851
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,133
2. Ostatní náklady (562A) 5,133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 718
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,851
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,035
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31409687 TIN: 2020359154 DIČ: SK2020359154
 • Sídlo: DAD, Štúrova 1, 90203, Pezinok
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava 06.02.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Mackuliak 6 639 € (100%) Romanova 23 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.02.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   05.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Boris Kubiš Novomeského 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   13.11.1997Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Kubiš Novomeského 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   12.11.1997Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v predmete podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Kubiš tr. L. Novomeského 19 Bratislava
   Vladimír Mackuliak - jednateľ
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   12.07.1996Nové sidlo:
   Štúrova 1 Pezinok 3 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.07.1996Zrušené sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž bytových a občianskych ekologicky progresívnych stavieb
   výroba, montáž prvkov a častí konštrukcií pre ekologicky progresívne interiéry
   obchodná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Kubiš tr. L. Novomeského 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   05.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   projekcia, príp. výroby, výroba stavebných bytových konštrukcií
   projekcia, príprava výroby a výroba občianskych konštrukcií
   projekcia, príp. výr., výroba prvkov a častí konš. pre interiéry
   obchodná činnosť v daných oblastiach
   poradenská činnosť pre designerov a architektov
   expertízna činn. pre posúdenie kvality hotových drevostavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Dušan Mackuliak 2 Triburnham, PI. #3/2 Etobicoke, Ontario, M9C 3P4 Canada
   23.09.1992Noví spoločníci:
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   22.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fajta Obchodná 24 Bratislava
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Fajta - jednateľ
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   DAD s.r.o.
   Nové sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projekcia, príp. výroby, výroba stavebných bytových konštrukcií
   projekcia, príprava výroby a výroba občianskych konštrukcií
   projekcia, príp. výr., výroba prvkov a častí konš. pre interiéry
   obchodná činnosť v daných oblastiach
   poradenská činnosť pre designerov a architektov
   expertízna činn. pre posúdenie kvality hotových drevostavieb
   Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Obchodná 24 Bratislava
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Dušan Mackuliak 2 Triburnham, PI. #3/2 Etobicoke, Ontario, M9C 3P4 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Fajta - jednateľ
   Vladimír Mackuliak - jednateľ