Vytvořte fakturu

VYPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VYPA
IČO 31410375
TIN 2020363741
Datum vytvoření 24 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYPA
Pezinská 6
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 6 495 €
Zisk -195 €
Kapitál 6 210 €
Vlastní kapitál -8 503 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,698
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 648
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -15,790
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -195
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,698
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,698
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,115
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,103
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,495
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,495
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,210
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,210
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 285
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 285
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -195
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4257181.tif
Date of updating data: 25.06.2015