Vytvořte fakturu

CMS CHEMICALS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Obchodní název CMS CHEMICALS
IČO 31410383
TIN 2020359506
DIČ SK2020359506
Datum vytvoření 25 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CMS CHEMICALS
Nobelova 34
83603
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 540 €
Zisk -111 021 €
Kapitál 1 324 500 €
Vlastní kapitál -682 967 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249200600
Mobile(y) 0902900026, 0902900028
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,227,423
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,227,423
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 258,251
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) -133,957
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,760
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,608
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,697
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,242,183
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -793,988
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 220,076
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 220,076
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,595,907
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,988
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,514,938
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -111,021
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,036,171
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,022,827
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,344
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,250
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,094
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 29,540
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 29,540
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 139,485
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,382
C. Služby (účtová skupina 51) 34,307
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,343
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 77,359
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,094
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -109,945
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -48,689
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 118
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 106
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -116
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -110,061
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -111,021
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016