Vytvořte fakturu

RR TRANSACCOUNT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RR TRANSACCOUNT
IČO 31410715
TIN 2020662479
DIČ SK2020662479
Datum vytvoření 23 Březen 1992
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo RR TRANSACCOUNT
Hlavná 68/194
90090
Dubová pri Modre
Financial information
Prodej a příjem 63 999 €
Zisk 56 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336429425
Mobile(y) +421903443302
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,197
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,306
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 180
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,126
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 927
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,235
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 95
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,869
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,691
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,164
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 669
3. Výrobky (123) - /194/ 226
4. Zvířata (124) - /195/ 342
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,927
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 481
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 408
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 408
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 73
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,046
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,700
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 346
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 200
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 200
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,197
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,483
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,427
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,493
2. Změna základního kapitálu +/- 419 7,934
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,714
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,792
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,352
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,352
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 848
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 224
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 94
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 274
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,922
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 58,770
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 63,999
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 57,884
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 161
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 725
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -55
V. Aktivace (účtová skupina 62) 4,253
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,031
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,474
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 49,710
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,005
D. Služby (účtová skupina 51) 3,701
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,032
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,700
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 332
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,026
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,026
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 525
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,552
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 469
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 469
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -469
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 56
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31410715 TIN: 2020662479 DIČ: SK2020662479
 • Sídlo: RR TRANSACCOUNT, Hlavná 68/194, 90090, Dubová pri Modre
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Rudolf Polčic 0 € (0%) Hlavná 68 Dubová pri Modre
  Renáta Polčicová zástupkyňa riaditeľa 0 € (0%) Hlavná 68/194 Dubová 900 90
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.04.2012Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Renáta Polčicová Hlavná 68/194 Dubová 900 90
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68/194 Dubová 900 90 Vznik funkcie: 16.01.2004
   11.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Renáta Badinková Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Badinková - zástupkyňa riaditeľa Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 16.01.2004
   02.04.2004Nové obchodné meno:
   RR TRANSACCOUNT v.o.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 68/194 Dubová pri Modre 900 90
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   grafické práce
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   Noví spoločníci:
   Renáta Badinková Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Renáta Badinková - zástupkyňa riaditeľa Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 16.01.2004
   01.04.2004Zrušené obchodné meno:
   LESOX v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 68 Dubová pri Modre 900 90
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Polčicová Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   Mária Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68 Dubová pri Modre Vznik funkcie: 11.10.1993 Skončenie funkcie: 15.01.2004
   11.10.1993Nové predmety činnosti:
   píliarske práce - Gáter
   výroba iných výrobkov z dreva
   obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Mária Polčicová Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68 Dubová pri Modre Vznik funkcie: 11.10.1993 Skončenie funkcie: 15.01.2004
   10.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Vincent Špaček 3001 Modra - Harmonia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vincent Špaček - zástupca riaditeľa 3001 Modra - Harmonia
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   LESOX v.o.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 68 Dubová pri Modre 900 90
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb majitelom lesných poradcov, alebo subjektom hospodáriacim na lesných porastoch
   Noví spoločníci:
   Rudolf Polčic Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Vincent Špaček 3001 Modra - Harmonia
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Rudolf Polčic - riaditeľ Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Vincent Špaček - zástupca riaditeľa 3001 Modra - Harmonia