Vytvořte fakturu

F o R e S SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Obchodní název F o R e S SK
IČO 31411193
TIN 2020362421
DIČ SK2020362421
Datum vytvoření 14 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F o R e S SK
Družstevná 32
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 65 137 €
Zisk -126 €
Kapitál 30 631 €
Vlastní kapitál 21 513 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243712193, 0903437393
Mobile(y) 0903437393
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,916
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 968
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,889
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 26,916
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,387
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,641
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,641
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 245
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,627
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -126
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,529
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -367
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,896
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,512
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,109
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,275
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 65,137
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 60,956
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,181
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 64,160
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,427
C. Služby (účtová skupina 51) 24,240
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,060
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,345
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 977
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,289
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 144
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 144
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -143
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 834
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -126
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016