Vytvořte fakturu

INTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTEX
IČO 31411789
TIN 2020335306
DIČ SK2020335306
Datum vytvoření 24 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTEX
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 686 €
Zisk 262 €
Kapitál 13 359 €
Vlastní kapitál 10 107 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244880207
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,805
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,061
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,061
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,146
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,915
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,744
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 137
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 137
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,585
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 357
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,228
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,805
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,369
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,804
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,804
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 262
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,436
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 405
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 405
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,031
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,247
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,247
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,050
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,266
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,226
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,686
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 31,226
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,595
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,829
D. Služby (účtová skupina 51) 8,120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 264
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,804
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,804
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 578
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,091
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 277
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 854
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 544
2. Ostatní náklady (562A) 544
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 310
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -854
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,237
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 975
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 975
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 262
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31411789 TIN: 2020335306 DIČ: SK2020335306
 • Sídlo: INTEX, Bojnická 20, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Demovič 83 Malé Leváre 908 74 24.04.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Demovič 6 639 € (100%) 83 Malé Leváre 908 74
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.2009Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre 908 74
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre 908 74 Vznik funkcie: 24.04.1992
   29.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.04.1992
   30.05.2003Noví spoločníci:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.04.1992
   29.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   01.04.1996Nové sidlo:
   Bojnická 20 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj vína - veľkoobchod
   pohostinská činnosť - vináreň II.cenovej skupiny
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   31.03.1996Zrušené sidlo:
   Bojnická 12 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   16.01.1995Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   23.02.1993Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   22.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   Robert Ladislav Kovačík Zeillergasse 23 Wiedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Komárnická Bratislava
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   INTEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 12 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonať len s týmto povolením/
   stolárstvo - výroba stavebno-stolárska, nábytku, iných výrobkov z dreva
   výroba, montáž a servis protipožiarnych dymových klapiek
   zámočníctvo - výroba a montáž stavebno-oceľových konštrukcií
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská, poradenská, propagačná a reklamná činnosť v horeuvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   Robert Ladislav Kovačík Zeillergasse 23 Wiedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Komárnická Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava