Vytvořte fakturu

CEVASERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název CEVASERVIS
IČO 31412670
TIN 2020387897
DIČ SK2020387897
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CEVASERVIS
Cementárska 15
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 1 021 704 €
Zisk 189 341 €
Kapitál 1 311 894 €
Vlastní kapitál 365 758 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.cevaservis310.sk
Mobile(y) +421911717949, +421903464027, +421911146523
Fax(y) 0260252272, 0265934011
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,167,963
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,060,318
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 785,472
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 322,166
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 338,675
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,543
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 98,088
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 274,846
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 660,559
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ -385,713
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,822
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 138
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 138
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,821
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 52,845
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,845
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,222
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,246
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 50,863
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 30,037
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,826
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,823
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,823
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,167,963
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 555,099
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 361,190
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 361,190
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 97,197
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 97,197
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -92,629
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 960
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -93,589
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,341
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 612,864
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 449,211
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 448,245
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 966
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 161,745
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 97,704
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,704
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,435
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,683
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,923
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,908
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,908
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,021,283
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,021,704
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 176,606
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 369,940
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 474,737
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 421
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 766,071
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 166,411
D. Služby (účtová skupina 51) 352,280
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 72,384
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 54,539
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,928
4. Sociální náklady (527, 528) 917
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,713
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 94,521
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 94,521
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 46,276
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -48,463
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59,949
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 255,633
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,855
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,655
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,252
2. Ostatní náklady (562A) 15,252
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 403
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,653
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 239,980
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 50,639
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 50,639
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 189,341
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31412670 TIN: 2020387897 DIČ: SK2020387897
 • Sídlo: CEVASERVIS, Cementárska 15, 90031, Stupava
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Peter Dyba predseda a riaditeľ Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 01.07.2003
  Ing. Pavol Kužma člen Zemplínska 6455/5 Prešov 080 01 20.11.2007
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.08.2010Zrušeny predmety činnosti:
   výroba náhradných dielov, strojárenských výrobkov, výrobných strojov a zariadení
   strojárenská výroba investičných celkov, dopravných zariadení a vzduchotechnického potrubia
   obchodná činnosť vo väzbe na výrobnú činnosť
   výroba plastových okien a dverí a ich montáž
   13.08.2008Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2003
   12.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2003
   29.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - člen Zemplínska 6455/5 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 20.11.2007
   28.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Melicherová - člen Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.12.2006
   09.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Katarína Melicherová - člen Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.12.2006
   08.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš - člen predstavenstva Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 01.07.2003
   23.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Miklošovič - člen predstavenstva Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2003
   25.09.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2003
   Rudolf Miklošovič - člen predstavenstva Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2003
   Ing. Milan Mikluš - člen predstavenstva Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 01.07.2003
   24.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - člen Sama Chalúpku 995/11 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Ľuboš Ivica - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Ľubomír Lohazer - člen Mlynská 1001/5 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   26.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane bytového hospodárstva
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Peter Dyba - člen Sama Chalúpku 995/11 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   25.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť konsignačného skladu
   výroba pary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bauer - člen Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Vladimír Čajkovič - člen Wolkrova 23 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - člen Ružova 9 Stupava
   27.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Vladimír Čajkovič - člen Wolkrova 23 Bratislava
   Ing. Ľuboš Ivica - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Ľubomír Lohazer - člen Mlynská 1001/5 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Roman Minarovič - člen Ružova 9 Stupava
   26.07.1999Zrušeny predmety činnosti:
   odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených elektrických zariadeniach (revízie) bez obmedzenia napätia v objektoch triedy "A"
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 8 Stupava
   07.11.1996Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   montáž elektrických zariadení do 1000 V v objektoch "A" triedy, (silnoprúdové a slaboprúdové elektrické rozvody, NN prípojky pre nové odberné miesta, montáž a pripojenie elektr. častí pracovných strojov a spotrebičov s pevným prívodom
   oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A". Odstraňovanie chýb zistených pri periodických revíziach vyhľadávanie a odstraňovanie porúch el. zariadení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom strojov
   odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených elektrických zariadeniach (revízie) bez obmedzenia napätia v objektoch triedy "A"
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 8 Stupava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Cementárska 1 Stupava 900 31
   Zrušeny predmety činnosti:
   záručný a pozáručný servis zariadení na výroby tlakového vzduchu
   stredné a generálne opravy zariadení na výrobu tlakového vzduchu, montáž a ich uvádzanie do prevádzky
   iná špecializovaná veľkoobchodná činnosť
   iná špecializovaná maloobchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 7 Stupava
   09.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 7 Stupava
   08.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Balog - podpredseda Budovateľská 7 Stupava
   RNDr. Peter Dyba - člen Kukučinova 10 Stupava
   Ing. Eduard Ryba - predseda Budovateľská 7 Stupava
   26.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Balog - člen Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Ivan Čudrnák - člen Bardošova 25 Bratislava
   Stanislav Moncman - člen Sama Chalupku 995 Stupava
   František Polák - člen Rímska 212 Stupava
   Ladislav Pšenko - člen Budovateľská 961 Stupava
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí a ich montáž
   iná špecializovaná veľkoobchodná činnosť
   iná špecializovaná maloobchodná činnosť
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   CEVASERVIS a.s.
   Nové sidlo:
   Cementárska 1 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba náhradných dielov, strojárenských výrobkov, výrobných strojov a zariadení
   strojárenská výroba investičných celkov, dopravných zariadení a vzduchotechnického potrubia
   záručný a pozáručný servis zariadení na výroby tlakového vzduchu
   stredné a generálne opravy zariadení na výrobu tlakového vzduchu, montáž a ich uvádzanie do prevádzky
   činnosť konsignačného skladu
   obchodná činnosť vo väzbe na výrobnú činnosť
   výroba pary
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Balog - člen Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Peter Balog - podpredseda Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Ivan Čudrnák - člen Bardošova 25 Bratislava
   RNDr. Peter Dyba - člen Kukučinova 10 Stupava
   Stanislav Moncman - člen Sama Chalupku 995 Stupava
   František Polák - člen Rímska 212 Stupava
   Ladislav Pšenko - člen Budovateľská 961 Stupava
   Ing. Eduard Ryba - predseda Budovateľská 7 Stupava