Vytvořte fakturu

S A M E R A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Obchodní název S A M E R A
IČO 31413013
TIN 2020356921
Datum vytvoření 04 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S A M E R A
1.mája 87
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 417 500 €
Zisk 413 510 €
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 418,243
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 418,243
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 179,351
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,011,104
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -122,802
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -888,302
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 413,510
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 417,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 417,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,923
D. Služby (účtová skupina 51) 3,923
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 413,577
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,923
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 68
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 413,510
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 413,510
Date of updating data: 06.06.2016