Vytvořte fakturu

UNICOSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNICOSTAV
IČO 31414010
TIN 2020360221
DIČ SK2020360221
Datum vytvoření 26 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNICOSTAV
Šenkvická 20
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 73 458 €
Zisk -760 €
Kapitál 93 054 €
Vlastní kapitál 44 572 €
Kontaktní informace
Email unicostav@gmail.com
Telefon(y) 0336404469, 0336451010, 0336451009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 63,070
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 63,070
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,810
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,699
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 343
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,221
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 114,880
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,082
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 619
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 36,583
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -760
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,798
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 697
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 70,591
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,052
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 44,244
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,589
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,706
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 510
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 73,458
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,104
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 60,623
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 11,731
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,179
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,278
C. Služby (účtová skupina 51) 14,654
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,948
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,379
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,675
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,245
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 279
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,526
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 80
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 200
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -760
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31414010 TIN: 2020360221 DIČ: SK2020360221
 • Sídlo: UNICOSTAV, Šenkvická 20, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 26 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81 08.01.2007
  Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 19.08.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Robert Raška 5 644 € (85%) Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81
  Zlata Rašková 996 € (15%) Cerovská 171A Šenkvice 900 81
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.09.2013Noví spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 19.08.2013
   09.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992 Skončenie funkcie: 01.03.2012
   27.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992 Skončenie funkcie: 01.03.2012
   26.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992
   31.12.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 08.01.2007
   30.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Róbert Raška Cerovská 171/A Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Raška Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 08.01.2007
   17.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Róbert Raška Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 08.01.2007
   16.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   27.06.2003Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Róbert Raška Cerovská 171/A Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992
   26.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   16.07.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie - realizácia bytov, občianskych a priamyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   22.05.1997Nové sidlo:
   Šenkvická 20 Pezinok 902 01
   21.05.1997Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   26.05.1994Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   25.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Ing. Ladislav Kobza Družstevná 11 Modra
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   26.05.1992Nové obchodné meno:
   UNICOSTAV spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebnomontážne práce
   generálne opravy budov, zateplovanie bytov
   sprostredkovateľká činnosť v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Ing. Ladislav Kobza Družstevná 11 Modra
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice