Vytvořte fakturu

AGO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název AGO
IČO 31414184
TIN 2020360441
DIČ SK2020360441
Datum vytvoření 25 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGO
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 €
Zisk -5 354 €
Kapitál 451 097 €
Vlastní kapitál 62 463 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336451013
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 174,883
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 174,883
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,056
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 209,939
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,409
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 117,697
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,693
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -122,084
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,354
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 211,348
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 211,348
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 200,000
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,388
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 50
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 50
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,359
C. Služby (účtová skupina 51) 1,138
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 366
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,855
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,309
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,088
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 85
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,394
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,354
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016