Vytvořte fakturu

CHEMMEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CHEMMEA
IČO 31415547
TIN 2020359462
DIČ SK2020359462
Datum vytvoření 09 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMMEA
Radlinského 27
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 299 433 €
Zisk 25 112 €
Kapitál 27 589 €
Vlastní kapitál -68 967 €
Kontaktní informace
Email chemmea@chemmea.sk
Telefon(y) 0252924163
Fax(y) 0252924164
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,078
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,000
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,436
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,102
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,078
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -43,855
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,118
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -83,389
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,112
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,933
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 471
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,022
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,305
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,338
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,484
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,895
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 678
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,762
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 299,433
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,326
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 233,437
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,670
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 265,812
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 53,005
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,089
C. Služby (účtová skupina 51) 104,414
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 102,573
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,609
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,621
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 135,255
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 425
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 424
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,764
M. Úrokové náklady (562) 111
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 944
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 709
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,339
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,282
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,170
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,112
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31415547 TIN: 2020359462 DIČ: SK2020359462
 • Sídlo: CHEMMEA, Radlinského 27, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava 13.06.2001
  Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava 13.06.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Anna Kordíková 3 320 € (50%) Rovniakova 6 Bratislava
  Ing. Dušan Kordík 3 320 € (50%) Rovniakova 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2012Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   23.01.2012Zrušené sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   07.08.2009Nové sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   06.08.2009Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   01.09.2004Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 89
   13.06.2001Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 89
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   12.06.2001Zrušené sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 825 63
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   07.10.1999Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie stredísk kaligračnej služby - kalibrácia pracovných meradiel neurčených v oblasti chemických meraní
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Michal Máriássy Hronská 14 Bratislava
   Ing. Leoš Vyskočil Tupolevova 7 Bratislava
   09.06.1992Nové obchodné meno:
   CHEMMEA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 825 63
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy a montáž meradiel
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chemických meraní
   obchodná činnosť, okr. tov. na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Michal Máriássy Hronská 14 Bratislava
   Ing. Leoš Vyskočil Tupolevova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava