Vytvořte fakturu

DREKOBETAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název DREKOBETAS
IČO 31415822
TIN 2020359275
DIČ SK2020359275
Datum vytvoření 23 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREKOBETAS
Šenkvická 20
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 25 350 €
Zisk 7 334 €
Kapitál 23 815 €
Vlastní kapitál -9 610 €
Kontaktní informace
Email drekobetas@gmail.com
webové stránky http://www.rezivo-gater.sk
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,228
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,228
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,694
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,979
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 410
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,824
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 23,922
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,277
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 584
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,835
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,334
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,199
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 448
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 25,751
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,859
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,819
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 25,350
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 25,304
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 46
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,971
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,015
C. Služby (účtová skupina 51) 6,621
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 253
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,082
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,379
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,714
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 86
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,294
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,334
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31415822 TIN: 2020359275 DIČ: SK2020359275
 • Sídlo: DREKOBETAS, Šenkvická 20, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 23 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice 28.12.1998
  Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 19.08.2013
  Richard Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81 13.07.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Robert Raška 5 644 € (85%) Cerovská 171/A Šenkvice
  Zlata Rašková 996 € (15%) Cerovská 171A Šenkvice 900 81
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.09.2013Noví spoločníci:
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice Vznik funkcie: 28.12.1998
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 19.08.2013
   09.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice Vznik funkcie: 28.12.1998
   19.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok Vznik funkcie: 06.04.1998
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice Vznik funkcie: 04.02.1994
   15.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok Vznik funkcie: 06.04.1998
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice Vznik funkcie: 04.02.1994
   Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice Vznik funkcie: 28.12.1998
   14.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok
   Robert Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   14.06.2001Nové predmety činnosti:
   výroba stolársko-piliarska
   spracovanie guľatiny
   manipulácia, približovanie dreva
   oprava motorových píl a lesnej techniky
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   špeditérske služby
   sprostredkovateľské služby v nákladnej doprave
   13.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
   výroba zámočníckych a klampiarskych výrobkov
   výroba výrobkov z betónu a liatych asfaltov
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok
   Robert Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Branislav Raška Vinohradnícka 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Raška Vinohradnícka 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohraddnícka 67 Šenkvice
   24.06.1997Nové sidlo:
   Šenkvická 20 Pezinok 902 01
   23.06.1997Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   06.09.1994Noví spoločníci:
   Branislav Raška Vinohradnícka 67 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Raška Vinohradnícka 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohraddnícka 67 Šenkvice
   05.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Blažej Lopatka Podjavorinskej 31 Trnava
   Vladimír Mihočko 1. mája 99 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažej Lopatka
   23.06.1992Nové obchodné meno:
   DREKOBETAS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   podnikateľské poradenstvo
   výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
   výroba zámočníckych a klampiarskych výrobkov
   výroba výrobkov z betónu a liatych asfaltov
   Noví spoločníci:
   Blažej Lopatka Podjavorinskej 31 Trnava
   Vladimír Mihočko 1. mája 99 Malacky
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Blažej Lopatka