Vytvořte fakturu

B & B - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B & B
IČO 31416641
TIN 2020362311
Datum vytvoření 30 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B & B
Rebarborova 35/G
82107
Bratislava
Financial information
Kapitál 587 €
Vlastní kapitál 587 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 587
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 587
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 587
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 587
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 587
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 587
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,303
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,303
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,048
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 697
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,745
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4263045.tif
Date of updating data: 25.06.2015