Vytvořte fakturu

PIONEER HI-BRED Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Obchodní název PIONEER HI-BRED Slovensko
IČO 31417884
TIN 2020362124
DIČ SK2020362124
Datum vytvoření 21 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIONEER HI-BRED Slovensko
Mlynská 2A/4629
92901
Dunajská Streda
Financial information
Prodej a příjem 1 525 986 €
Zisk -25 082 €
Kapitál 3 701 206 €
Vlastní kapitál 3 409 500 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245923081, 0245924966, 0315527067, 0315527070, 0315527144
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,524,230
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,464
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,464
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,464
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,443,621
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,088
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,088
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 191,232
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 156,874
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,311
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,563
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,849
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,509
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,249,301
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,249,301
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 69,145
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,019
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 68,126
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,524,230
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,361,336
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 169,289
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 169,289
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 16,933
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 16,933
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,200,196
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,357,276
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -157,080
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,082
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,894
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 105,347
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 95,916
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,148
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,768
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,367
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 57,547
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,547
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,521,895
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,525,986
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,521,895
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,091
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,500,576
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 407,842
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 104,677
D. Služby (účtová skupina 51) 740,695
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 237,805
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 171,355
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 62,457
4. Sociální náklady (527, 528) 3,993
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 990
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,136
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,136
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,431
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,410
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 268,681
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,480
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 65
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 65
XII. Kurzové zisky (663) 2,415
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,626
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,531
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,095
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,146
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,264
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 41,346
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 41,346
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,082
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016