Vytvořte fakturu

PIONEER HI-BRED Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PIONEER HI-BRED Slovensko
IČO 31417884
TIN 2020362124
DIČ SK2020362124
Datum vytvoření 21 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIONEER HI-BRED Slovensko
Mlynská 2A/4629
92901
Dunajská Streda
Financial information
Prodej a příjem 1 529 391 €
Zisk -25 745 €
Kapitál 3 701 206 €
Vlastní kapitál 3 409 500 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245923081, 0245924966, 0315527067, 0315527070, 0315527144
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,626,811
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,600
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,600
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,600
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,520,172
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,016
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,016
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 223,235
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 186,032
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,256
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,776
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35,847
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,356
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,294,921
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 236
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,294,685
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 91,039
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 92
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 90,947
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,626,811
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,383,756
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 169,289
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 169,289
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 16,933
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 16,933
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,223,279
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,354,614
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -131,335
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,745
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,055
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,981
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 319
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,662
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 227,764
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 224,383
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,052
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,331
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,381
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,310
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,310
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,529,391
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,519,855
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,536
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,513,199
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 231,810
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 271,688
D. Služby (účtová skupina 51) 817,643
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 181,190
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 134,542
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,093
4. Sociální náklady (527, 528) 2,555
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,323
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,323
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,423
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,192
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 198,714
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,553
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,553
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,553
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,071
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,054
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,518
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,674
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 35,419
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 31,982
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,437
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,745
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31417884 TIN: 2020362124 DIČ: SK2020362124
 • Sídlo: PIONEER HI-BRED Slovensko, Mlynská 2A/4629, 92901, Dunajská Streda
 • Datum vytvoření: 21 Červenec 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.07.2007Nové sidlo:
   Mlynská 2A/4629 Dunajská Streda 929 01
   27.07.2007Zrušené sidlo:
   Oravská 13 Senec 903 01
   23.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Andor Sövény Perceczel Mór 1 Tata 2890 Maďarsko Vznik funkcie: 09.02.2006
   22.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   István Zsengellér Bocskai 8 Kajászó H-2472 Maďarsko Vznik funkcie: 26.04.2004
   01.06.2004Nový štatutárny orgán:
   István Zsengellér Bocskai 8 Kajászó H-2472 Maďarsko Vznik funkcie: 26.04.2004
   31.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef FRČO Oravská 21 Senec 903 01 Vznik funkcie: 21.07.1992
   13.01.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef FRČO Oravská 21 Senec 903 01 Vznik funkcie: 21.07.1992
   12.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef FRČO Nám. 1. mája 23 Senec
   03.05.2000Nové predmety činnosti:
   nákup, dovoz, skladovanie a predaj chemických prípravkov používaných v poľnohospodárstve
   16.02.2000Nové sidlo:
   Oravská 13 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a uvádzanie osiva do obehu
   15.02.2000Zrušené sidlo:
   Kysucká 14 Senec 903 01
   19.01.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   PIONEER HI-BRED Slovensko spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., IČO: 20 061 664 Verlengde Poolseweg 34-46 Breda 4818 CL Holandské kráľovstvo
   19.01.1998Zrušené obchodné meno:
   PIONEER HI-BRED Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., IČO: 20 061 664 Penningweg 32A Etten-Leur 4879 Holandsko
   04.04.1996Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
   reklamné služby
   výskum trhu a verejnej mienky
   služby spojené s organizovaním výstav, veľtrhov a kongresov
   sprostredkovateľská činnosť
   03.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná, sprostredkovateľská, poradenská, marketingová a distribučná činnosť v oblasti poľnohospodárstva. Spoločnosť je oprávnená k výkonu činností uvedených v odst. l v ČSFR i v zahraničí pre česko-slovenské a zahraničné fyzické a právnické osoby.
   26.10.1995Noví spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., IČO: 20 061 664 Penningweg 32A Etten-Leur 4879 Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef FRČO Nám. 1. mája 23 Senec
   25.10.1995Zrušeny spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., Penningweg 32A Etten-Leur 4879 Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef FRČO Nám. 1. mája 23 Senec
   25.10.1993Nové obchodné meno:
   PIONEER HI-BRED Slovakia, spol. s r.o.
   24.10.1993Zrušené obchodné meno:
   PIONEER HI - BRED CSFR, spol. s r.o.
   21.07.1992Nové obchodné meno:
   PIONEER HI - BRED CSFR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kysucká 14 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná, sprostredkovateľská, poradenská, marketingová a distribučná činnosť v oblasti poľnohospodárstva. Spoločnosť je oprávnená k výkonu činností uvedených v odst. l v ČSFR i v zahraničí pre česko-slovenské a zahraničné fyzické a právnické osoby.
   Noví spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., Penningweg 32A Etten-Leur 4879 Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef FRČO Nám. 1. mája 23 Senec