Vytvořte fakturu

DESON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DESON
IČO 31418945
TIN 2020650775
Datum vytvoření 14 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DESON
Stupavská 231
90032
Borinka
Financial information
Prodej a příjem 7 020 €
Zisk 791 €
Kapitál 7 204 €
Vlastní kapitál -2 595 €
Kontaktní informace
Email deson@deson.sk
webové stránky http://deson.sk/
Mobile(y) +421911384252, +421911791916, +421903791918
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,120
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 94
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 94
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 94
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,850
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,924
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,924
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 888
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 829
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 829
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 49
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,038
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 311
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,727
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 176
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 176
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,120
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,804
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 1
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,899
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 506
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,405
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 791
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,924
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 106
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 106
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,818
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,287
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,287
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,549
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -67
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,020
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,020
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,220
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,229
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,811
D. Služby (účtová skupina 51) 1,138
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 280
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 280
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 791
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,071
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 791
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 791
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4288549.tif
Date of updating data: 25.06.2015