Vytvořte fakturu

TV COM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TV COM
IČO 31419721
TIN 2020360232
DIČ SK2020360232
Datum vytvoření 31 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TV COM
ul. 1
90021
mája
Financial information
Prodej a příjem 21 782 €
Zisk 3 207 €
Kapitál 1 863 268 €
Vlastní kapitál -1 896 099 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0424625501
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 83,754
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,660
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 61,209
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,682,717
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 406,677
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,273,483
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,343
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,766,471
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,892,892
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,903,235
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,207
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,659,363
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,217,779
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,183,261
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,180,034
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,350
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,877
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 258,323
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,782
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 21,782
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,145
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,433
C. Služby (účtová skupina 51) 20,175
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 537
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,363
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -826
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5,625
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 5,625
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 95
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 95
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 5,530
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,167
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,207
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015