Vytvořte fakturu

HAFI Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HAFI Slovakia
IČO 31419984
TIN 2020357207
DIČ SK2020357207
Datum vytvoření 04 Září 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo HAFI Slovakia
Hlavná 2/A
94301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 588 048 €
Zisk 77 549 €
Kapitál 148 454 €
Vlastní kapitál 70 060 €
Kontaktní informace
Email valent@hafi.sk
Telefon(y) 0367593810
Fax(y) 0367593810
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 354,518
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 73,701
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 27,301
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 27,301
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 46,400
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,604
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,796
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 280,817
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 177,714
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 160,405
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,405
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,944
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,365
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 103,103
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 332
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 102,771
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 354,518
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 147,609
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 159,331
2. Změna základního kapitálu +/- 419 159,331
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -89,271
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,150
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -96,421
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,549
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,909
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 42,197
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 41,244
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 953
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 114,147
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,757
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,757
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,512
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,401
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,403
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,074
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 50,565
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50,565
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 588,048
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 492,947
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 95,101
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 482,351
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 346,517
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,300
D. Služby (účtová skupina 51) 16,366
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 49,551
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 36,832
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,509
4. Sociální náklady (527, 528) 210
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,113
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,100
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,100
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,658
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,746
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 105,697
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 223,865
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,484
XII. Kurzové zisky (663) 2,484
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,216
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 318
2. Ostatní náklady (562A) 318
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,333
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 565
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,732
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 99,965
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,416
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,416
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,549
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31419984 TIN: 2020357207 DIČ: SK2020357207
 • Sídlo: HAFI Slovakia, Hlavná 2/A, 94301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Září 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.09.2009Nové obchodné meno:
   HAFI Slovakia, a. s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 2/A Štúrovo 943 01
   Nový štatutárny orgán:
   Lothar Alpers - predseda predstavenstva Berinksfelderstrasse 8 Aerzen 3258 SRN Vznik funkcie: 08.09.2009
   23.09.2009Zrušené obchodné meno:
   HAFI IMMO a.s.
   Zrušené sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.10.2006
   08.11.2006Nové sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.10.2006
   07.11.2006Zrušené sidlo:
   Mariánska 17 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bezák - predseda Mlynarovičová 5 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   HAFI IMMO a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bezák - predseda Mlynarovičová 5 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   05.02.1996Zrušené obchodné meno:
   Stupava Service a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   Ing. Albert Škrovan - predseda Mariánska 6 Stupava
   Ing. Anna Škrovanová - člen Mariánska 6 Stupava
   04.09.1992Nové obchodné meno:
   Stupava Service a.s.
   Nové sidlo:
   Mariánska 17 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   Ing. Albert Škrovan - predseda Mariánska 6 Stupava
   Ing. Anna Škrovanová - člen Mariánska 6 Stupava