Vytvořte fakturu

T.A.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T.A.C.
IČO 31422021
TIN 2020359341
DIČ SK2020359341
Datum vytvoření 05 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.A.C.
Na Pažiti 4-D
90021
Na Pažiti
Financial information
Prodej a příjem 181 689 €
Zisk 8 311 €
Kapitál 29 955 €
Vlastní kapitál -40 429 €
Kontaktní informace
Email economy.office1@gmail.com
Telefon(y) 0911858968
Mobile(y) 0911858968
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 44,786
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,048
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,048
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,048
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,561
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 16,209
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,209
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,329
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,329
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,329
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,023
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,530
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 493
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 177
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,786
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,423
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -48,038
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,854
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -72,892
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,311
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,709
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,451
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,630
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,630
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,861
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 15,258
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 500
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 181,278
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 181,689
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 155,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,378
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 311
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,241
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 127,294
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,118
D. Služby (účtová skupina 51) 28,395
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 504
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,663
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,663
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 267
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,448
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,471
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 463
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 462
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,640
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,383
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 257
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,177
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,271
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31422021 TIN: 2020359341 DIČ: SK2020359341
 • Sídlo: T.A.C., Na Pažiti 4-D, 90021, Na Pažiti
 • Datum vytvoření: 05 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Kaufmann Muškátová 2 Pezinok 23.02.2001
  Štefan Kaufmann Mýtna 39 Pezinok 902 01 05.10.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Kaufmann 3 320 € (50%) Muškátová 2 Pezinok
  Štefan Kaufmann 3 320 € (50%) Mýtna 39 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.03.2010Nové sidlo:
   Na Pažiti 4-D Svätý Jur 900 21
   09.03.2010Zrušené sidlo:
   Na Pažiti 4-D Pezinok 900 21
   17.02.2010Nové obchodné meno:
   T.A.C. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Na Pažiti 4-D Pezinok 900 21
   Nové predmety činnosti:
   keramická výroba
   kachliarstvo
   Noví spoločníci:
   Štefan Kaufmann Mýtna 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kaufmann Mýtna 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.1992
   16.02.2010Zrušené obchodné meno:
   Trans American Corporations spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Kaufmann Pri Peci 11/A Svätý Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   02.02.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   23.02.2001Nové obchodné meno:
   Trans American Corporations spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Jozef Kaufmann Muškátová 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Pri Peci 11/A Svätý Jur
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kaufmann Muškátová 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   22.02.2001Zrušené obchodné meno:
   TRANS AMERICAN CAR`S, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok
   Helena Cincebeaux Celebrook Drive ,ROCHESTER 151 New York 146 17 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok
   27.10.1993Nové sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok
   Nové predmety činnosti:
   krátkodobý a dlhodobý prenájom motorových vozidiel
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie prác pri úpravách interierov a exterierov
   poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
   Noví spoločníci:
   Helena Cincebeaux Celebrook Drive ,ROCHESTER 151 New York 146 17 USA
   26.10.1993Zrušené sidlo:
   SNP 38 Pezinok 902 01
   05.10.1992Nové obchodné meno:
   TRANS AMERICAN CAR`S, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   SNP 38 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem
   dovoz a predaj nových i ojazdených áut
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou tovarov na ktoré sa vyžadujú špeciálne licencie
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov
   Noví spoločníci:
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok