Vytvořte fakturu

CERTUS - M.R. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CERTUS - M.R.
IČO 31424988
TIN 2020359605
DIČ SK2020359605
Datum vytvoření 30 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CERTUS - M.R.
Za dráhou 17
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 7 282 €
Zisk -4 195 €
Kontaktní informace
Email martin.sutor@gmail.com
Telefon(y) 0905820712
Mobile(y) 0905820712
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,434
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,434
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,434
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,107
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 183
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,112
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,541
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -39,416
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 696
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -42,555
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,195
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,957
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 56,957
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 624
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 998
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55,335
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,282
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,007
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,275
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,435
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 463
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,109
C. Služby (účtová skupina 51) 1,666
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,042
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,153
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,044
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,235
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,195
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31424988 TIN: 2020359605 DIČ: SK2020359605
 • Sídlo: CERTUS - M.R., Za dráhou 17, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 30 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Šútor Holíčska 3 Bratislava 30.10.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Šútor 6 639 € (100%) Holíčska 3 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.09.2002Nové sidlo:
   Za dráhou 17 Pezinok 902 01
   09.09.2002Zrušené sidlo:
   Pezinská 37 Vinosady 902 01
   30.10.2001Noví spoločníci:
   Martin Šútor Holíčska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šútor Holíčska 3 Bratislava
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Šútor Zálužická 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šútor Zálužická 11 Bratislava
   13.02.1998Noví spoločníci:
   Martin Šútor Zálužická 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Šútor Zálužická 11 Bratislava
   12.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Aulitis Pezinská 37 Vinosady
   Ing. Miloš Juríček Záhradnícka 15 Bratislava
   Mgr. Rudolf Koubek Fabiánova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Aulitis
   Ing. Miloš Juríček
   Mgr. Rudolf Koubek
   30.11.1992Nové obchodné meno:
   CERTUS - M.R. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pezinská 37 Vinosady 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, dovoz a vývoz, veľkoobchodná, maloobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem takého na obchodovanie s ktorým je potrebné špecialne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Aulitis Pezinská 37 Vinosady
   Ing. Miloš Juríček Záhradnícka 15 Bratislava
   Mgr. Rudolf Koubek Fabiánova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Aulitis
   Ing. Miloš Juríček
   Mgr. Rudolf Koubek