Vytvořte fakturu

CD PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.10.2016
Basic information
Obchodní název CD PLUS
IČO 31425194
TIN 2020664316
Datum vytvoření 30 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CD PLUS
Studená 19
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 919 €
Zisk -19 855 €
Date of updating data: 12.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 37
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -13,895
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -680
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,855
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,932
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,932
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,682
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 340
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 484
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,426
Date of updating data: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,919
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,919
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 22,129
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,675
C. Služby (účtová skupina 51) 5,769
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 685
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,210
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -17,525
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,165
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,165
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,165
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,375
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,855
Date of updating data: 12.10.2016
Date of updating data: 12.10.2016