Vytvořte fakturu

P O T O S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P O T O S
IČO 31425291
TIN 2020357284
DIČ SK2020357284
Datum vytvoření 07 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P O T O S
Vajanského 264
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 84 135 €
Zisk -51 652 €
Kontaktní informace
Email slavka.ivanova@danubiagate.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 83,687
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 59,887
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,036
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,767
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 31,918
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 795
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,143
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 120,454
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,349
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -51,652
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 164,803
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,658
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 157,944
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,617
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,392
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,606
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 119,329
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,201
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 84,135
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 83,562
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 573
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 134,666
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,684
C. Služby (účtová skupina 51) 44,657
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 45,156
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,515
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,916
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,883
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,855
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -50,531
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,221
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 161
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 161
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -161
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -50,692
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -51,652
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015