Vytvořte fakturu

TITAN - RAŠ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TITAN - RAŠ
Stav Zničeno
IČO 31425402
TIN 2020362113
DIČ SK2020362113
Datum vytvoření 09 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TITAN - RAŠ
Sadová 206
90041
Rovinka
Financial information
Prodej a příjem 60 037 €
Zisk -35 623 €
Kapitál 141 834 €
Vlastní kapitál -354 114 €
Kontaktní informace
Email paulenova.renata@titan-ras.sk
webové stránky http://www.titan-ras.sk;http://www.titan-ras.eu;http://www.odvetravacieturbiny.sk
Telefon(y) +421245985518
Mobile(y) +421905984834, +421905531811
Fax(y) 0245985321
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 129,234
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 69,953
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 69,953
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 69,953
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,722
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 37,383
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 37,300
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 154
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 101
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 53
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,960
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,783
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,783
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 177
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,225
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,142
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,083
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 559
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 559
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,234
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -389,887
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 535
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 535
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -361,439
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -361,439
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,623
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 519,121
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,159
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,159
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 516,506
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,705
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,705
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 478,150
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,074
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 807
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,070
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 700
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 456
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 60,053
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 60,037
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 44,478
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,458
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,901
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,017
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,611
D. Služby (účtová skupina 51) 7,257
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,502
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,049
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,393
4. Sociální náklady (527, 528) 1,060
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,760
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,711
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,711
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -33,864
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -949
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 815
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 42
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 773
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -799
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,663
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31425402 TIN: 2020362113 DIČ: SK2020362113
 • Sídlo: TITAN - RAŠ, Sadová 206, 90041, Rovinka
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.05.2015Zrušené obchodné meno:
   TITAN - RAŠ, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sadová 206 Rovinka 900 41
   Zrušeny predmety činnosti:
   pozemné a inžinierské stavby
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných materiálov
   výroba hroznového vína
   výroba nealkoholických nápojov
   ťažba dreva
   výroba drevárskych výrobkov - drevárskych objektov
   marketingové činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom, minerálmi a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, dopravnými zariadeniami
   sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živ. zvierat, textilných surovín a polotovarov
   prekladištia nákladov, skladovanie
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacich prác
   Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 09.12.1992
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   Michal Šelc Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   Renáta Špaková Rovinka 939 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   19.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Renáta Špaková Rovinka 939 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   18.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Paulenová Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   15.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Renáta Paulenová Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   Michal Šelc Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   22.03.2007Nové obchodné meno:
   TITAN - RAŠ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sadová 206 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 09.12.1992
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   21.03.2007Zrušené obchodné meno:
   "TITAN - RAŠ s.r.o."
   Zrušené sidlo:
   141 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   24.07.2003Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   31.01.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacich prác
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   07.12.1995Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   06.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   "TITAN - RAŠ s.r.o."
   Nové sidlo:
   141 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pozemné a inžinierské stavby
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných materiálov
   výroba hroznového vína
   výroba nealkoholických nápojov
   ťažba dreva
   výroba drevárskych výrobkov - drevárskych objektov
   marketingové činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom, minerálmi a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, dopravnými zariadeniami
   sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živ. zvierat, textilných surovín a polotovarov
   prekladištia nákladov, skladovanie
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika