Vytvořte fakturu

AccoFin Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AccoFin Consulting
IČO 31425461
TIN 2020357295
DIČ SK2020357295
Datum vytvoření 09 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AccoFin Consulting
Vajanského nábrežie 5
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 459 €
Zisk 11 595 €
Kapitál 31 978 €
Vlastní kapitál 9 389 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,124
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,124
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,124
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,090
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,196
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 422
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,046
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 36,214
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,984
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,085
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,595
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,230
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 424
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,226
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,500
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,185
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,031
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,510
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 50,459
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,357
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,084
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 35,077
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,271
C. Služby (účtová skupina 51) 8,668
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 20,286
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 187
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,876
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 198
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 591
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,382
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,418
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 172
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 172
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -172
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,210
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,615
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,595
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31425461 TIN: 2020357295 DIČ: SK2020357295
 • Sídlo: AccoFin Consulting, Vajanského nábrežie 5, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 20.01.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Hana Kováčová 6 640 € (100%) Mierová 377 Brodské 908 85
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.11.2014Nové sidlo:
   Vajanského nábrežie 5 Bratislava 811 02
   24.11.2014Zrušené sidlo:
   Somolického 1/B Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 20.01.2007
   14.04.2010Nové sidlo:
   Somolického 1/B Bratislava 811 05
   13.04.2010Zrušené sidlo:
   Podháj 2917/15 Bratislava 841 03
   01.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 Vznik funkcie: 20.01.2007
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 20.01.2007
   30.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 Vznik funkcie: 20.01.2007
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30 Vznik funkcie: 20.01.2007
   20.02.2007Nové obchodné meno:
   AccoFin Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podháj 2917/15 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
   automatizované spracovanie údajov
   reklamná a propagačná činnosť
   výskum trhu a verejnej mienky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   organizovanie odborných kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30
   Nový štatutárny orgán:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 Vznik funkcie: 20.01.2007
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30 Vznik funkcie: 20.01.2007
   19.02.2007Zrušené obchodné meno:
   MAMER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľná 5 Mariánka
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebníctvo
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, v rozsahu volnej živnosti
   maloobchod a veľkoobchod s potravinami
   činnosť v oblasti nehnuteľnosti - kúpa, predaj, prenájom
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť konsignačného skladu
   export a import v oblasti predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   MAMER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Poľná 5 Mariánka
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebníctvo
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, v rozsahu volnej živnosti
   maloobchod a veľkoobchod s potravinami
   činnosť v oblasti nehnuteľnosti - kúpa, predaj, prenájom
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť konsignačného skladu
   export a import v oblasti predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava