Vytvořte fakturu

DE TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DE TRADING
IČO 31425704
TIN 2020664349
Datum vytvoření 11 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DE TRADING
Dlhá 85
01009
Bratislava
Financial information
Zisk -530 €
Kapitál 2 946 €
Vlastní kapitál 2 846 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,660
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,660
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,660
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,236
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,236
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,896
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,317
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 760
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,552
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -530
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 579
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 579
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 99
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 50
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 50
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -50
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -50
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -530
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4240922.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31425704 TIN: 2020664349
 • Sídlo: DE TRADING, Dlhá 85, 01009, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Prosinec 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.08.1999Nové sidlo:
   Dlhá 85 Žilina 010 09
   Noví spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   17.08.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 22 Bratislava 832 41
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Menzl Alžbetin dvor 39 Miloslavov
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBIUS ELEKTRIK a.s. IČO: 31 392 555 Račianska 22 Bratislava
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Menzl Alžbetin Dvor 39 Miloslavov
   Ing. Vladimír Rosa Dostojevského rad 17 Bratislava
   18.11.1997Nové obchodné meno:
   DE TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 22 Bratislava 832 41
   Noví spoločníci:
   DANUBIUS ELEKTRIK a.s. IČO: 31 392 555 Račianska 22 Bratislava
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Menzl Alžbetin Dvor 39 Miloslavov
   Ing. Vladimír Rosa Dostojevského rad 17 Bratislava
   17.11.1997Zrušené obchodné meno:
   H.G.M., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Alžbetin dvor 39 Miloslavov 900 42
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   11.10.1992Nové obchodné meno:
   H.G.M., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Alžbetin dvor 39 Miloslavov 900 42
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov pre domácnosť, rekreačné potreby
   nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01