Vytvořte fakturu

ViPeF - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ViPeF
IČO 31426506
TIN 2020362674
DIČ SK2020362674
Datum vytvoření 09 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ViPeF
Bratislavská 56
90024
Veľký Biel
Financial information
Prodej a příjem 31 162 €
Zisk 4 791 €
Kapitál 25 526 €
Vlastní kapitál 4 340 €
Kontaktní informace
Email info@vipef.sk
Telefon(y) 0948333888
Mobile(y) 0948333888
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,098
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,437
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,437
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,437
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,143
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,473
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,990
3. Výrobky (123) - /194/ 11,998
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 485
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 393
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 393
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 393
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 277
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 218
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 59
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 518
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 518
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,098
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,131
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,589
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,589
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,249
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,249
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,791
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,967
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,073
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 37
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 10,036
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,894
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,867
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,867
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,364
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,357
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,306
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 30,273
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31,162
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 29,981
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 292
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 889
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,127
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,542
D. Služby (účtová skupina 51) 5,131
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 407
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,982
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,982
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,065
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,035
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,489
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,284
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,029
2. Ostatní náklady (562A) 1,029
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 255
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,284
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,751
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,791
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31426506 TIN: 2020362674 DIČ: SK2020362674
 • Sídlo: ViPeF, Bratislavská 56, 90024, Veľký Biel
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 15.08.2007
  Ing. Peter Fülöp, PhD. Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 15.08.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Fülöp 1 494 € (14.1%) Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
  Ing. Peter Fülöp, PhD. 9 095 € (85.9%) Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.02.2014Nové predmety činnosti:
   Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fülöp , PhD. Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fülöp , PhD. Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 15.08.2007
   07.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Peter Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 15.08.2007
   27.09.2007Nové obchodné meno:
   ViPeF spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie spoločenských podujatí a ochutnávka vína
   demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
   výroba vína
   prenájom hnuteľných vecí
   úprava, údržba a výsadba zelene
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 15.08.2007
   Peter Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 15.08.2007
   26.09.2007Zrušené obchodné meno:
   MOBÍLIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mierové nám. 1 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec 903 01
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   23.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru s výnimkou predaja tovaru, na ktorý sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zahranično - obchodná činnosť (vývoz tovaru zo SR a dovoz tovaru do SR za účelom jeho ďalšieho predaja)
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   nájom a prenájom nebytových a bytových priestorov
   nákup a predaj výpočtovej techniky a spotrebnej elektroniky
   nákup a predaj nábytku a bytových doplnkov
   Noví spoločníci:
   Peter Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   22.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru s výnimkou predaja tovaru, na ktorý sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zahranično-obchodná činnosť /vývoz tovaru z ČSFR a dovoz tovaru do ČSFR za účelom jeho ďalšieho predaja/
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   nájom a prenájom nebytových a bytových priestorov
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Csikmáková Svätoplukova 1 Senec 903 01
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Monika Csikmáková Svätoplukova 1 Senec 903 01
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec
   Monika Csikmáková Svätoplukova 1 Senec
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel
   04.04.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   nájom a prenájom nebytových a bytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec 903 01
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   03.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec
   30.07.1993Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel
   29.07.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   MOBÍLIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierové nám. 1 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru s výnimkou predaja tovaru, na ktorý sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zahranično-obchodná činnosť /vývoz tovaru z ČSFR a dovoz tovaru do ČSFR za účelom jeho ďalšieho predaja/
   Noví spoločníci:
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec
   Monika Csikmáková Svätoplukova 1 Senec
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec