Vytvořte fakturu

KNOSS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KNOSS
IČO 31427162
TIN 2020376457
DIČ SK2020376457
Datum vytvoření 06 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KNOSS
Plavecký Mikuláš 307
90635
Plavecký Mikuláš
Financial information
Prodej a příjem 1 166 276 €
Zisk 10 230 €
Vlastní kapitál 21 412 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421346538431
Mobile(y) +421903221815
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 395,214
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 390,502
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 183,566
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 183,566
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,566
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,336
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,323
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 205,600
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,144
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 192,456
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,712
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,712
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 395,214
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,215
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 631
2. Ostatní fondy (427, 42X) 631
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,715
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,715
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,230
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,936
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,021
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,021
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 14,434
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 14,434
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 301,610
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 251,241
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 251,241
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,816
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,154
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,853
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,946
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,600
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,871
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,063
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,063
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,166,285
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,166,276
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,162,983
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 442
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,851
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,148,150
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 640,935
D. Služby (účtová skupina 51) 345,797
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 158,141
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 115,642
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,554
4. Sociální náklady (527, 528) 2,945
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,732
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 442
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,103
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,126
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 176,251
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,271
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,271
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,262
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,864
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,634
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,634
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,230
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31427162 TIN: 2020376457 DIČ: SK2020376457
 • Sídlo: KNOSS, Plavecký Mikuláš 307, 90635, Plavecký Mikuláš
 • Datum vytvoření: 06 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Nemec 372 Plavecký Mikuláš 906 35 06.01.1993
  Ladislav Klima 373 Plavecký Mikuláš 906 35 06.01.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anton Nemec 3 319 € (50%) 372 Plavecký Mikuláš 906 35
  Ladislav Klima 3 319 € (50%) 373 Plavecký Mikuláš 906 35
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.05.2011Nové sidlo:
   307 Plavecký Mikuláš 906 35
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Nemec 372 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 06.01.1993
   Ladislav Klima 373 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 06.01.1993
   24.05.2011Zrušené sidlo:
   294 Plavecký Mikuláš 905 35
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Klima 155 Plavecký Mikuláš
   04.09.2002Nové sidlo:
   294 Plavecký Mikuláš 905 35
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákladná cestná doprava
   03.09.2002Zrušené sidlo:
   59 Plavecký Mikuláš 906 35
   09.12.1999Noví spoločníci:
   Anton Nemec 372 Plavecký Mikuláš 906 35
   Ladislav Klima 373 Plavecký Mikuláš 906 35
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Klima 155 Plavecký Mikuláš
   08.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   11.08.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   elektroinštalácie
   06.01.1993Nové obchodné meno:
   KNOSS s.r.o.
   Nové sidlo:
   59 Plavecký Mikuláš 906 35
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s potravinami
   maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom
   maloobchod a veľkoobchod so spotrebným tovarom
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   stolárstvo
   pohostinská činnosť ( bez ubytovacích zariadení )
   Noví spoločníci:
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš