Vytvořte fakturu

H E L L A S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název H E L L A S
IČO 31427979
TIN 2020359660
DIČ SK2020359660
Datum vytvoření 26 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H E L L A S
Osadná 2
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 075 €
Zisk -8 424 €
Kapitál 81 527 €
Vlastní kapitál -260 012 €
Kontaktní informace
Email hellas@ba.telecom.sk
Telefon(y) 0336412380
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,346
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,346
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,246
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,848
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,380
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 592
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,639
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 77,194
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -256,956
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 8,914
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,569
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -267,642
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,436
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 334,150
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,454
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 318,172
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,421
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,128
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,472
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 278,151
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,272
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 252
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 60,075
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,355
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 55,779
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -59
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 66,459
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 6,013
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,631
C. Služby (účtová skupina 51) 13,257
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,966
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 575
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,004
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,013
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,384
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,233
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,040
M. Úrokové náklady (562) 1,554
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 486
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,040
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,424
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,424
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016