Vytvořte fakturu

VaT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VaT
IČO 31428029
TIN 2020360485
DIČ SK2020360485
Datum vytvoření 26 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VaT
Tehelná 6-8
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 148 331 €
Zisk -10 127 €
Kapitál 62 715 €
Vlastní kapitál -58 022 €
Kontaktní informace
Email vatdoprava@gmail.com
Telefon(y) 0336403401
Mobile(y) 0905277734, 0905277735
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,442
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,442
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,942
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,615
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 29,399
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,538
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,678
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 77,057
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,851
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 106,210
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 533
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -71,404
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,127
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,206
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,974
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 43,232
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,006
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 854
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,004
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 148,331
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 146,823
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,508
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 157,325
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 105,890
C. Služby (účtová skupina 51) 30,337
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,002
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,359
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,168
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,569
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,994
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,596
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 176
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 176
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -173
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,167
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,127
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31428029 TIN: 2020360485 DIČ: SK2020360485
 • Sídlo: VaT, Tehelná 6-8, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Matey Valiček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01 14.05.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Matey Valiček 6 639 € (100%) Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Putra Nálepkova 11 Pezinok 902 01
   23.05.2012Noví spoločníci:
   Matey Valiček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Matey Valiček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.05.2012
   22.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Matej Valíček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
   01.12.2010Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   prípravné práce k realizácii stavby
   07.12.1998Nové obchodné meno:
   VaT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tehelná 6-8 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Matej Valíček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Putra Nálepkova 11 Pezinok 902 01
   06.12.1998Zrušené obchodné meno:
   V & T spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Putra Nalepková 11 Pezinok
   Jozef Stanček Moyzesova 32 Pezinok
   30.01.1995Nové sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   požičovňa osobných automobilov
   Noví spoločníci:
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Stanček Moyzesova 32 Pezinok
   29.01.1995Zrušené sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Marian Tabara Fursterider str. 45 München SRN
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.1993Nové obchodné meno:
   V & T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   autoopravárenské služby
   Noví spoločníci:
   Marian Tabara Fursterider str. 45 München SRN
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Putra Nalepková 11 Pezinok