Vytvořte fakturu

EL-TRAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EL-TRAS
IČO 31428452
TIN 2020372904
DIČ SK2020372904
Datum vytvoření 29 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EL-TRAS
Hrubý Šúr 44
92525
Hrubý Šúr
Financial information
Prodej a příjem 610 506 €
Zisk -133 932 €
Kapitál 667 937 €
Vlastní kapitál 203 072 €
Kontaktní informace
Email eltras-sro@eltras.sk
Telefon(y) 0245925618, 0245903209, 0245903109, 0911701792
Mobile(y) +421911701792, 0911701792
Fax(y) 0245903109
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 45,862
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 45,862
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,906
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 473,866
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 230,456
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,098
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 519,728
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 69,143
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 491
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 195,945
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -133,932
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 450,585
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -164
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 419,176
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83,186
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,140
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,503
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 325,347
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 31,573
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 610,506
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 214,935
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 395,571
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 736,411
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 145,821
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 240,529
C. Služby (účtová skupina 51) 226,296
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 80,843
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,658
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 32,291
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,973
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -125,905
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,140
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,047
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,047
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,194
M. Úrokové náklady (562) 493
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,701
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,147
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -131,052
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -133,932
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31428452 TIN: 2020372904 DIČ: SK2020372904
 • Sídlo: EL-TRAS, Hrubý Šúr 44, 92525, Hrubý Šúr
 • Datum vytvoření: 29 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr 08.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľudovít Jasenovec 5 312 € (80%) 247 Hrubý Šúr
  JUDr. Barbora Jasenovcová 1 328 € (20%) Hrubý Šúr 925 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.03.2004Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec č. 247 Hrubý Šúr 925 25
   JUDr. Barbora Jasenovcová č. 247 Hrubý Šúr 925 25
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec
   08.04.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   murárstvo
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   07.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   06.07.1994Nové sidlo:
   44 Hrubý Šúr 925 25
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemysleného tovaru
   vykonávanie montáže, údržby a opráv elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodavateľským spôsobom v rozsahu 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
   výroba elektrických rozvádzačov dodavateľským spôsobom do 1000 V a 1000 A
   nákup, predaj, sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v zmysle voľnej živnosti
   cestná motorová doprava
   05.07.1994Zrušené sidlo:
   247 Hrubý Šúr 925 25
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselného tovaru
   vykonávanie montáže, udržby a opráv elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodavateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch bez nebezpečia výbuchu
   29.01.1993Nové obchodné meno:
   EL-TRAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   247 Hrubý Šúr 925 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselného tovaru
   vykonávanie montáže, udržby a opráv elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodavateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch bez nebezpečia výbuchu
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr