Vytvořte fakturu

CS - TIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CS - TIM
IČO 31428614
TIN 2020685931
DIČ SK2020685931
Datum vytvoření 04 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CS - TIM
Novomeského ul. 38
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 49 102 €
Zisk -8 107 €
Kapitál 30 737 €
Vlastní kapitál 12 932 €
Kontaktní informace
Email cstim@stonline.sk
Telefon(y) 0336411125
Fax(y) 0336411125
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,958
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,319
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,319
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,319
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,675
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,432
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,430
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,430
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,243
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,220
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,023
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 964
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 964
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,958
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,322
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,154
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,435
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,435
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 5,573
2. Ostatní fondy (427, 42X) 5,573
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,627
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,627
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,106
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,636
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 669
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 669
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,710
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 780
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 780
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,338
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,141
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 916
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,535
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,257
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,257
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 49,102
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 49,102
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,685
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,162
D. Služby (účtová skupina 51) 9,943
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 43,143
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,038
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,614
4. Sociální náklady (527, 528) 1,491
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 124
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 93
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,220
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,583
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,997
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 82
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 82
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,612
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 495
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 495
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015