Vytvořte fakturu

Kovel - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Obchodní název Kovel
IČO 31429858
TIN 2021049899
DIČ SK2021049899
Datum vytvoření 18 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kovel
Mierová 911
Závod
Financial information
Prodej a příjem 350 €
Zisk -1 061 €
Kapitál 11 682 €
Vlastní kapitál 1 223 €
Kontaktní informace
Email kovel1@stonline.sk
webové stránky http://www.kovel.sk
Telefon(y) +421347749901, +421347799170, +421347799171, +421347799177, +421347799180
Mobile(y) +421905604419, +421905911912, +421907911921
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,422
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,422
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,416
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,950
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 466
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,422
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,423
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,362
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,362
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,061
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,845
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,845
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,849
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 350
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 350
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 350
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 360
D. Služby (účtová skupina 51) 360
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 91
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -91
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -101
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,061
Date of updating data: 24.08.2016
Date of updating data: 24.08.2016