Vytvořte fakturu

RUDAGRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RUDAGRO
IČO 31430201
TIN 2021049910
DIČ SK2021049910
Datum vytvoření 25 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RUDAGRO
Veľké Leváre 1087
90873
Veľké Leváre
Financial information
Prodej a příjem 235 258 €
Zisk -42 267 €
Kapitál 168 492 €
Vlastní kapitál 9 375 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,192
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,192
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,192
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 61,462
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 83,654
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,892
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,736
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,267
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 116,546
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 116,546
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 213
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 116,333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 235,258
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 14,225
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 221,033
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 276,711
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,304
C. Služby (účtová skupina 51) 180,131
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,069
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 213
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 70,994
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -41,453
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -180,210
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 814
M. Úrokové náklady (562) 548
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 266
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -814
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -42,267
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -42,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015