Vytvořte fakturu

ZINA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZINA
IČO 31430881
TIN 2020359803
DIČ SK2020359803
Datum vytvoření 11 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZINA
Mýtna 19
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 151 777 €
Zisk -5 205 €
Kapitál 195 812 €
Vlastní kapitál 55 767 €
Kontaktní informace
Email economy.office1@gmail.com
Telefon(y) 0911858968
Mobile(y) 0911858968
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 161,538
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,647
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,647
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,524
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,122
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 121,254
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 76,569
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 76,569
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,793
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,793
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,793
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,892
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,293
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,599
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,637
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,637
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 161,538
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,561
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 48,462
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 90,600
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,138
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,205
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,609
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 35
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 35
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 110,574
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -1,533
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,533
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,058
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,504
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 885
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 458
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 202
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 368
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 149,457
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 151,777
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 147,232
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,225
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,320
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,755
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 80,010
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,539
D. Služby (účtová skupina 51) 12,669
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,126
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,605
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,580
4. Sociální náklady (527, 528) 941
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,803
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,814
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,814
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,794
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,978
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,239
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 183
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 183
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 183
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 450
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 146
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 304
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -267
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,245
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,205
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31430881 TIN: 2020359803 DIČ: SK2020359803
 • Sídlo: ZINA, Mýtna 19, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 11 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Imrich Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 11.03.1993
  Mgr. Zsuzsanna Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 11.03.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Imrich Nagy 3 320 € (50%) Mýtna 19 Pezinok 902 01
  Mgr. Zsuzsanna Nagy 3 320 € (50%) Mýtna 19 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.03.2012Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zsuzsanna Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.03.1993
   Mgr. Zsuzsanna Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.03.1993
   08.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Nagy
   Zuzana Nagyová
   21.01.2003Nové sidlo:
   Mýtna 19 Pezinok 902 01
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Za dráhou 11 Pezinok 902 01
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Imrich Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Imrich Nagy Za dráhou 11 Pezinok
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   11.03.1993Nové obchodné meno:
   ZINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Za dráhou 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvl. pov.
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Imrich Nagy Za dráhou 11 Pezinok
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Nagy
   Zuzana Nagyová