Vytvořte fakturu

MARBIL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARBIL
IČO 31431844
TIN 2020357339
DIČ SK2020357339
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARBIL
Jakubov 418
90063
Jakubov
Financial information
Prodej a příjem 86 220 €
Zisk -22 160 €
Kapitál 132 208 €
Vlastní kapitál 3 623 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903411821
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 87,905
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 87,905
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,769
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,316
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 26,383
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 734
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,614
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 130,221
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,538
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 31,310
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 25,253
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -59,580
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,160
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 148,759
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 778
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 131,384
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,037
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,969
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,769
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 111,609
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,597
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 86,220
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 84,256
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,931
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 107,089
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,281
C. Služby (účtová skupina 51) 1,419
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 52,332
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 932
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,751
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,931
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 443
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,869
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,556
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 331
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 331
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -331
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,200
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,160
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31431844 TIN: 2020357339 DIČ: SK2020357339
 • Sídlo: MARBIL, Jakubov 418, 90063, Jakubov
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Emil Martinec 418 Jakubov 900 63 10.11.1998
  Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01 10.11.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Emil Martinec 3 320 € (50%) 418 Jakubov 900 63
  Vladimír Bilkovič 3 320 € (50%) Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Bilkovič
   Emil Martinec
   25.04.1994Nové predmety činnosti:
   podlahárske práce
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   MARBIL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   418 Jakubov 900 63
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   klampiarske práce
   obchodná činnosť-kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
   sprostredkovanie obchodu
   maliarske práce a prípravné práce pre stavby
   Noví spoločníci:
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Bilkovič
   Emil Martinec