Vytvořte fakturu

SARA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SARA SLOVAKIA
IČO 31432247
TIN 2020357350
DIČ SK2020357350
Datum vytvoření 07 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SARA SLOVAKIA
Brnenská cesta 7
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 76 250 €
Zisk -4 410 €
Kapitál 23 809 €
Vlastní kapitál -310 486 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905319933
Mobile(y) 0905319933
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,518
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,462
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 180
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 180
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,282
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,145
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,137
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 56
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,518
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -314,896
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 330,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 330,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -673,486
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -673,486
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,410
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,714
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 298
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 298
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 318,416
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 99,895
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,895
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 210,923
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 328
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 185
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,185
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,900
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 700
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 73,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 76,250
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 73,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,031
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,103
D. Služby (účtová skupina 51) 48,179
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,195
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,562
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,606
4. Sociální náklady (527, 528) 27
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 275
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,279
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,219
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,718
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 224
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 223
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,893
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11,477
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 416
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,669
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,450
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,410
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31432247 TIN: 2020357350 DIČ: SK2020357350
 • Sídlo: SARA SLOVAKIA, Brnenská cesta 7, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 07 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava 17.10.1997
  Pavlína Sýkorová Matúšova 11 Bratislava 811 04 20.07.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Sýkora 305 901 € (92.7%) Odbojárov 4 Bratislava
  Pavlína Sýkorová 21 908 € (6.6%) Matúšova 11 Bratislava 811 04
  Emil Sisak 2 191 € (0.7%) Urdorf 8902 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 37 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   13.05.2008Nové sidlo:
   Brnenská cesta 7 Malacky 901 01
   12.05.2008Zrušené sidlo:
   Kukučínova ulica 2498/96 Malacky 901 01
   28.07.2006Noví spoločníci:
   Pavlína Sýkorová Matúšova 11 Bratislava 811 04
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 37 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Pavlína Sýkorová Matúšova 11 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.07.2006
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 37 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   27.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   30.09.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   29.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.07.2002Nové obchodné meno:
   SARA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   24.07.2002Zrušené obchodné meno:
   LE CYGNE SPORTIF SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Le cygne sportif group, a.s. IČO: 61 860 042 Závišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   08.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Lorencovičová Zámocká 925/5 Malacky
   17.10.1997Nové sidlo:
   Kukučínova ulica 2498/96 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Le cygne sportif group, a.s. IČO: 61 860 042 Závišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Daniela Lorencovičová Zámocká 925/5 Malacky
   16.10.1997Zrušené sidlo:
   Brnenská cesta 7 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   27.11.1995Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   26.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   03.07.1995Noví spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   02.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   12.08.1994Noví spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   11.08.1994Zrušeny spoločníci:
   Alexander Seidl Nordendstrasse 65 Frankfurt SRN
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   LE CYGNE SPORTIF SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brnenská cesta 7 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Alexander Seidl Nordendstrasse 65 Frankfurt SRN
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava