Vytvořte fakturu

SENIMPEX EXPORT-IMPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SENIMPEX EXPORT-IMPORT
IČO 31432361
TIN 2020362223
DIČ SK2020362223
Datum vytvoření 08 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENIMPEX EXPORT-IMPORT
Letná 26
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 678 €
Zisk -3 175 €
Kapitál 1 097 479 €
Vlastní kapitál 19 252 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263836460, 0908586573
Mobile(y) +421903756856, 0903756856, 0908586573
Fax(y) 0263836460
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,085,689
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,085,689
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,407
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,597
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,381
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,088,286
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,076
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 11,948
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,175
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,072,210
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 451,210
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73,410
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 222
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 377,578
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 621,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 678
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 670
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,777
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,080
C. Služby (účtová skupina 51) 935
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 264
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 498
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,099
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,345
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 76
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -76
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,175
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,175
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015